Europa, Infrastruktūra

Europos Komisija paskelbė dviračių plano įgyvendinimo veiksmus

Šiandien „Cycling Industries Europe“ viršūnių susitikime Europos Komisijos vykdomasis viceprezidentas Fransas Timmermansas paskelbė, kad ES institucijos šiais metais užbaigs ambicingą dviračių planą, įskaitant įsipareigojimus didinti infrastruktūros ir pramonės augimo finansavimą. Tai buvo padaryta po vasario mėn. Europos Parlamento priimtos rezoliucijos, kurioje Komisija ir valstybės narės raginamos imtis veiksmų siekiant dvigubinti važiavimą dviračiu ES.

Prie Timmermanso prisijungė Europos Parlamento narė Karima Delli ir Belgijos transporto ministras Georgesas Gilkinetas, atstovaujantys Parlamentui ir valstybėms narėms. Veiksmas vyko dviračių pramonės lyderiais perpildytoje auditorijoje Briuselyje. Abu patvirtino, kad siūloma dviračių deklaracija bus tarpinstitucinė ir atspindės aukščiausią ES politinį įsipareigojimą dviračių entuziastams bei verslui.

Sakydamas, kad Europa turi prisidėti prie dviračių rėmimo, Timmermansas paskelbė deklaraciją: „Skelbiu iniciatyvą skatinti dviračių naudojimą Europoje. Komisija pasiūlys Europos dviračių deklaraciją ir pakvies Parlamentą bei Tarybą prisijungti ir sudaryti šį tarpinstitucinį susitarimą. Įtrauksime važiavimo dviračiu rėmimo principus, taip pat prieigą prie įrankių ir lėšų. Tai užtikrins, kad mūsų piliečiai ne tik turės teisę važiuoti popieriuje, bet ir gauti paramą. Europiniai instrumentai turi būti naudojami siekiant dvigubai daugiau važiuoti dviračiu Europoje!

Timmermansas taip pat palankiai įvertino neseniai priimtą Europos Parlamento rezoliuciją dėl Europos dviračių strategijos rengimo, pavadindamas ją „didžiuliu demokratiniu mandatu dviračių bendruomenei“, palengvinančiu jo darbą Europos Komisijoje. Siekdamas daugiau Europos paramos dviračiams, jis sakė, kad dabar yra tinkamas laikas deklaracijai, sakydamas, kad tai yra „tinkamas kelias“.

CIE prezidentas Tony Grimaldi teigiamai reagavo į pranešimus ir padėkojo Timmermansui, Delli ir Gilkinet už lyderystę deklaracijos atžvilgiu, ypač Karimai Delli už tvirtą bendradarbiavimą su Europos dviračių asociacijomis, kurios sukūrė ambicingus dviračių plano tikslus, dvigubinti važinėjimą dviračiais Europoje ir sukurti vieną milijoną naujų, ekologiškų darbo vietų.

Kalbėdamas dalyviams Grimaldi sakė: „Šiandien mes didžiuojamės, kad trys ES institucijos susirenka į CIE viršūnių susitikimą, kad paskelbtų savo naujausius planus dėl ES dviračių deklaracijos. CIE viršūnių susitikimas tapo svarbiu įvykiu, kad visos dviračiais suinteresuotosios šalys susiburtų ir pasidalytų tuo, ką galime padaryti Europos labui.

Jis tęsė: „Tačiau šiandien ne ta diena, kai reikia sakyti „darbas atliktas“, šiandien mes žengiame kitus žingsnius. Dabar Komisija turi parengti galutinę ES dviračių deklaraciją, kurioje imamasi konkrečių veiksmų šiems tikslams pasiekti, o mes, dviračių pramonės atstovai, dar kartą parodysime, kad esame ekologiškiausi, protingiausi ir patikimiausi Europos mobilumo ekosistemos partneriai.

Jill Warren, Europos dviratininkų federacijos generalinė direktorė, sakė: „ECF džiaugiasi šiandienos pranešimu, kad Komisija imsis veiksmų pagal Parlamento rezoliuciją ir iškels dviračius į strateginį prioritetą. Dėl šios priežasties didesnis finansavimas aukštos kokybės ir saugiai dviračių infrastruktūrai bus labai svarbus siekiant padvigubinti dviračių skaičių Europoje.

Išsamiame ES dviračių deklaracijos pranešime Fransas Timmermansas teigė, kad Komisija iki vasaros parengs dviračių aplinkos plėtros viziją, paremtą išsamiais pasiūlymais dėl veiksmų, kurių reikia imtis siekiant įgyvendinti planus. Tai turi apimti infrastruktūros finansavimą, taisyklių peržiūrą ir paramą dviračių pramonei pagal ES pramonės strategijas. Tikimasi, kad Parlamentas ir Europos Vadovų Taryba užbaigs plano peržiūrą iki 2023 m.